Phone Order: 480-653-5997

Currency

We offer an exchange only policy. We do not accept any returns. If you purchase an item that you are not able to use - you have 7 days from the date of receive to let us know. We will provide you with an address to ship the item back to us. Once your item is received we will reach out to you about what you'd like to exchange it for. You can also bring your item in to our locations and easily exchange in store. Your item must be unworn | unwashed | original tags and packing intact | no stains-tears-hair-etc. |


All the accepted returns will be charged $10 restocking fee, deducted from your refund total.

If your item is flawed - We will return or exchange your item on us. 

 

Chúng tôi cung cấp một chính sách chỉ trao đổi. Chúng tôi không chấp nhận trả lại. Nếu bạn mua một mặt hàng mà bạn không thể sử dụng - bạn có 7 ngày kể từ ngày nhận được để cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn địa chỉ để chuyển hàng lại cho chúng tôi. Sau khi nhận được hàng của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về những gì bạn muốn đổi lấy. Bạn cũng có thể mang món hàng của mình đến các địa điểm của chúng tôi và dễ dàng trao đổi tại cửa hàng. Mặt hàng của bạn phải còn nguyên tag | chưa giặt và đóng gói còn nguyên vẹn | không có vết bẩn-tóc-vv. |

Tất cả các mặt hàng trả lại sẽ bị trừ $10 phí hoàn trả.


Nếu mặt hàng của bạn bị lỗi- Chúng tôi sẽ cho trả lại hoặc đổi hàng cho bạn.